Home / KONTAKT

KONTAKT

Fundacja Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego

Miasto: Olsztyn

KRS 0000819877

NIP 7393937203 

REGON 385481923 

Data rejestracji 5 lutego 2020 r.

mail: fundacjainwestycjekapitalu@gmail.com

numer rachunku bankowego

55160014621713456180000001  BNP Paribas (zmiana konta na te od 22.02.2024r. )

CEL DZIAŁANIA

Celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności promocyjnej, edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej w zakresie nauki, kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego w sposób innowacyjny, przystępny oraz inspirujący osoby utalentowane i aktywne społecznie do działania na rzecz rozwoju społeczeństwa i kultury.