Home / KONTAKT

KONTAKT

Fundacja Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego

Miasto: Olsztyn

KRS 0000819877

NIP 7393937203 

REGON 385481923 

Data rejestracji 5 lutego 2020 r.

mail: fundacjainwestycjekapitalu@gmail.com

numer rachunku bankowego

14 1140 2004 0000 3102 7981 2373 mBank. 

CEL DZIAŁANIA

Celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności promocyjnej, edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej w zakresie nauki, kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego w sposób innowacyjny, przystępny oraz inspirujący osoby utalentowane i aktywne społecznie do działania na rzecz rozwoju społeczeństwa i kultury.