Home / SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA

Fundacja w formie tworzenia i działania nieformalnego trwała kilka lat, dopiero 5 lutego 2020 r. otrzymała wpis do KRS 0000819877

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Nie posiada statusu OPP.

Działania jakie prowadzi, są skierowane jedynie na współdziałaniu społecznym razem z partnerami, których pozyskuje w trakcie tworzenia projektów.

Na ten moment nie posiada sprawozdania finansowego za rok 2020 r. pojawi się ono w momencie terminu przypadającego na okres sprawozdawczy.