Home / SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA

Fundacja w formie tworzenia i działania nieformalnego trwała kilka lat, dopiero 5 lutego 2020 r. otrzymała wpis do KRS 0000819877

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Nie posiada statusu OPP.

Działania jakie prowadzi, są skierowane jedynie na współdziałaniu społecznym razem z partnerami, których pozyskuje w trakcie tworzenia projektów.

Fundacja w roku 2020r. nie otrzymała żadnych darowizn.

Fundacja w roku 2021 r. otrzymała darowizny w wysokości 60 zł od os. fizycznej na cele działalności statutowej.

Fundacja w roku 2022r. otrzymała darowizny w kwocie 5120 zł w tym: od Fundacji Gdańskiej darowiznę w kwocie 2000 zł za udział w Strefie Społecznej na Dniach Stolicy Wolontariatu (całość z nadwyżka została przeznaczona na materiały Dni Społecznych w Gdańsku oraz od 2 osóby fizycznych na działalność statutową w tym: 100 zł – 1 os. oraz sama Prezes Zarządu Fundacji wpłaciła na promocje Polskich talentów w Rzymie 3000 zł. +20 zł na koszty działalności.

Sprawozdanie cząstkowe tj. z projektu, który odbył się w 2021 r. znajduje się pod linkiem: SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU IV EDYCJI URODZIN Z DAREM DLA DZIECI – Projekty Fundacji Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego (tworczoscipasja.pl)