Home / POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności  oraz Regulamin

Polityka prywatności serwisu internetowego tworczoscpasja.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Operatorem Serwisu www.tworczoscipasja.pl jest Fundacja Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego, zwana dalej Fundacją.
 2. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.
 3. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
  1. podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
  2. podmiotom uprawnionym przez obowiązujące przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obowiązkowe.
 1. Dane w formularzu
 1. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników serwisu jest dobrowolne.
 2. Zapisanie się do usługi ”Newsletter” za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:
  1. do zapisania się na newsletter wystarczy imię i  adres e-mail.
  2. podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. W przypadku Newslettera niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza niemożność zapisania się na tę usługę.
 4. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej działalności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom Fundacji.
 5. Partnerzy Fundacji przetwarzają przekazane im przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów, oświadczeń, umów słownych z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

III. Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Fundacja Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach: statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 5. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika,  (w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail). Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika Serwisu danego komputera jak i dla naszych serwisów.
 6. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji i w związku z realizowanymi usługami serwisu.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy :
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ”Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego”;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: f.inwestycjekapitalu@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania informacji o działaniach Fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano w związku z wypełnieniem formularzy dostępnych na stronach Serwisu;
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, email: kancelaria@uodo.gov.pl

Agnieszka Maliszewska

Prezes Zarządu Fundacji Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego

REGULAMIN PRZYJEMNOŚCI

 

Ten regulamin nie będzie długi, ale musi zawierać kilka najważniejszych rzeczy.

Nazwaliśmy go regulaminem przyjemności, aby nam wszystkim się tu miło i fajnie spędzało czas.

To ważne!

Nie obrażamy innych ani wpisów Fundacji.

Jeśli uznamy, iż jakaś osoba: obraża, wyśmiewa lub stosuje w komentarzach wulgarne słownictwo, 

bez żadnych ostrzeżeń, bez próśb i dyskusji, zostanie natychmiastowo usunięty jej komentarz ze strony.

Leave a Reply

Your email address will not be published.