Home / WSPARCIE

WSPARCIE

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć działania organizacji i być także cząstką naszych projektów, można zostać darczyńcą i zasilić konto Fundacji na

numer rachunku bankowego 14 1140 2004 0000 3102 7981 2373 w mBank. 

Z informacją na cele statutowe.

CEL DZIAŁANIA

Celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności promocyjnej, edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej w zakresie nauki, kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego w sposób innowacyjny, przystępny oraz inspirujący osoby utalentowane i aktywne społecznie do działania na rzecz rozwoju społeczeństwa i kultury.

Naszym marzeniem jest stworzyć kreatywną szkołę dla osób, które posiadają talenty a nie stać ich na wyjątkowy talentu rozwój.

Osoby chętne do wsparcia w różnej postaci, finansowej, rzeczowej czy własnej pracy wolontarystycznej na rzecz fundacji, prosimy o kontakt mailowy, będziemy Państwa firmy i nazwiska umieszczać w naszych projektach, jako Partnerów.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy, w sprawozdaniu rocznym opublikowanym na naszej stronie, będziemy szczegółowo wymieniać  wyjątkowe akcje i wydatki poniesione z wpłaconych kwot.  2 % wpłat zawsze jest przeznaczone na działania administracyjne, natomiast reszta dokładnie na cele statutowe.

Uwaga! Historyczna chwila! 01.10.2021r. W dniu dzisiejszym Fundacja uzyskała pierwszego darczyńcę z kwotą 60 złotych. Darczyńca chce pozostać anonimowy, dlatego już tu bardzo dziękujemy za ten datek! Obiecujemy, wykorzystać go w wyjątkowy sposób wspierając działania rozwojowe talentów oraz ich promocję. Więcej opublikujemy w rocznym raporcie fundacji w zakładce sprawozdania.

Serdecznie pozdrawiamy!
Ten dzień 01.10.2021r., jest ogromną radością dla nas. Niech dobro się rozmnaża i do Darczyńców wraca…